Zi de hram la Paraclisul Catedralei Naționale


17.05.2018 2 thumbPreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit ieri, 17 mai, de sărbătoarea Înălțării Domnului, Sfânta Liturghie în altarul de vară al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. La final, a fost săvârșită o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc. Praznicul împărătesc al Înălțării Domnului (Ziua Eroilor) este hramul principal al Catedralei Naționale.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Patriarhul României la Sfânta Liturghie de hram au făcut parte arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal; arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal; arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului; pr. Ioan Dragomir, consilier patriarhal; arhid. Maxim Țifui, consilier eparhial.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Luca (24, 36-53), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre însemnătatea praznicului sărbătorit în Biserica Ortodoxă Română la patruzeci de zile după Învierea Domnului. Din relatările scripturistice aflăm că în răstimpul dintre Învierea Domnului și Înălțarea Sa la ceruri în slava Preasfintei Treimi, Mântuitorul Hristos S-a arătat ucenicilor Săi în mai multe rânduri. „Aceste arătări ale Domnului timp de patruzeci de zile, când a vorbit cu ucenicii Săi despre Împărăția cerurilor, aveau un rol pedagogic, de pregătire a apostolilor. S-a arătat de zece ori după Înviere, după cum ne spun Sfintele Scripturi, iar a unsprezecea oară, după cum remarcă Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul său la Înălțarea Domnului, S-a arătat când S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor sau Eleonului, care se afla la 2.400 de pași de Ierusalim, cale de o sâmbătă, spre Betania. S-a arătat de zece ori pentru a dovedi că El, Cel răstignit, este viu, este înviat din morți, că moartea nu mai are putere asupra Lui. S-a arătat din când în când pentru a întări credința ucenicilor în Învierea Lui. Dar nu a rămas cu ei tot timpul, ci dispărea pentru a arăta că Învierea Lui nu este ca învierea lui Lazăr. El nu a înviat din morți ca să trăiască din nou viața pământească, amestecată cu durere, cu suferință și cu moarte, ci a înviat ca să ne arate o altă viață, cea fără de moarte, cerească. S-a arătat din când în când pentru a arăta că este viu, dar dispărea, nu Se vedea tot timpul, ca să arate că El trăiește o altă viață decât cea pământească, trăiește viața cerească din Împărăția cerurilor”, a spus Preafericirea Sa.

Arătările după Înviere ale Domnului i-au încredințat pe ucenici de existența vieții veșnice în Împărăția cerurilor la care sunt chemați să ajungă toți oamenii. „Prin faptul că Se făcea nevăzut îndată după arătare, ne arată că El pregătea pe ucenici pentru altă viață, pentru viața cerească, și îi făcea să dorească viața cerească. De aceea, în aceste patruzeci de zile de la Înviere până la Înălțare, Iisus le vorbește despre Împărăția cerurilor, ca ei să dorească să fie împreună cu El veșnic în slava Preasfintei Treimi, în viața cea fără de moarte. Aceasta a fost înțelepciunea Lui de a-i învăţa pe ucenici să creadă în Înviere și să se pregătească pentru viața veșnică, cerească”, a spus Patriarhul României.

Recunoștință pentru eroii neamului românesc

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit, împreună cu soborul de slujitori, slujba Parastasului pentru odihna sufletelor eroilor, ostașilor și luptătorilor români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei, a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Praznicul Înălțării Domnului, hramul principal al Catedralei Naționale, este și sărbătoare națională ce ne îndeamnă să pomenim cu recunoștință pe toți eroii neamului românesc. Pentru veșnica lor pomenire, clopotul cel mare al noii Catedrale Patriarhale, care cântărește 25 de tone și va fi așezat în turla-clopotniță din fațada de vest, este dedicat tuturor eroilor români, din toate timpurile și din toate locurile.

Patriarhul României a oferit pentru Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului o cruce de binecuvântare lucrată la Atelierele Patriarhiei Române. Din partea slujitorilor și a credincioșilor paraclisului, arhim. Ciprian Grădinaru a oferit Preafericirii Sale un coș cu flori. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Sărbătoarea hramului Catedralei Naționale a început din ajun, cu slujba Privegherii săvârșită în paraclis de un sobor de slujitori condus de arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal.

Sursa: ZiarulLumina.ro