Pr. dr. Nicolae Crîngașu
Pr. dr. Nicolae CrîngașuConsilier patriarhal coordonator

Ing. Petre Chiuță
Ing. Petre ChiuțăConsilier patriarhal
Prof. dr. ing. Eduard Antohie
Prof. dr. ing. Eduard AntohieConsultant tehnic
Ing. Florin Vlad Popescu
Ing. Florin Vlad PopescuInginer constructor
ing. Dan Dumitrescu
ing. Dan DumitrescuDiriginte de șantier