Patriarhul României: Lumina faptei bune rămâne ca o comoară sfântă înaintea lui Dumnezeu


13.11.2016Adevărata milostenie ne face să adunăm comori în ceruri și în suflete. Lumina faptei bune rămâne ca o comoară sfânta înaintea lui Dumnezeu, a spus Patriarhul României  în omilia rostită la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului în ziua sărbătorii Sfântului Ioan Gură de Aur, duminică, 13 noiembrie 2016.

***

În toate bisericile a fost citită astăzi, 13 noiembrie 2016, în duminica a 25-a după Rusalii, Evanghelia care relatează pilda Samarineanului Milostiv(vezi textul mai jos).

În cuvântul de învățătură Preafericitul Părinte Daniel a subliniat marea milostivirea a lui Dumnezeu și puterea faptei celei bune. De asemenea, Patriarhul României a evidențiat exemplul faptelor milostive ale Sfântului Ioan Gură de Aur.

Astăzi Biserica nostră prăznuiește  duminica  a 25-a după Rusalii în care se vorbește despre samarineanul milostiv. În același timp prăznuim și pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie ne prezintă pilda Samarineanului Milostiv. Dumnezeu și-a arătat milostivirea Sa prin faptul că a trimis în lume pe unicul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Darul lui Dumnezeu pentru umanitate este însuși Fiul Său Iisus Hristos care s-a făcut om din iubire de oameni și pentru mântuirea lor, a spus Preafericirea Sa.

În cadrul cuvântului de învățătură, Patriarhul României a evidențiat viața și activitatea Sfântului Ioan Gură de Aur.

Sfântului Ioan Gură de Aur este autorul celei mai des folosite Liturghii. Sfânta Liturghie care îi poartă numele face ca el să fie pomenit ori de câte ori  se săvârșește slujba. Sfântul Ioan Gură  de Aur are comentarii la mai multe cărți ale Noului Testament, dar și omilii la cartea Facerii, la Isaia și la Psalmi. Sfântul Ioan Hrisostom este cunoscut ca un aparător al credinței în fața ereziilor arienilor și a ereticilor lui Macedonie.  Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că adevărata milostenie ne face să adunăm comori în ceruri și în suflete. Lumina faptei bune rămâne ca o comoară sfânta înaintea lui Dumnezeu, a subliniat Patriarhul României.

***

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi întrebându-L: Învăţătorule, ce să fac eu ca să moştenesc viaţa de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată vârtutea ta şi din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Atunci Iisus i-a spus:drept ai răspuns, fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, dar, văzându-l, a trecut pe alături. Tot aşa şi un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut şi a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el şi văzându-l, i s-a făcut lui milă de el şi, apropiindu-se, i-a legat rănile turnând peste ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: ai grijă de el şi ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îţi voi da înapoi. Deci care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: de-te de fă şi tu asemenea.
(Luca 10, 25-37)