„Biserica este corabia care ajută pe oameni să treacă de la viaţa pământească vremelnică la viaţa cerească veşnică”

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

„Biserica Ortodoxă este o bucurie a tuturor de toţi”

Părintele Dumitru Stăniloae

„În afara Bisericii nu există mântuire”

Sfântul Ciprian al Cartaginei

„În Biserică afli că exişti”

Petre Ţuţea

„Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci este, pur şi simplu, firea în care Dumnezeu l-a creat pe om. Esenţa Ortodoxiei este firea omului”

Rafail Noica

„Biserica este Casă a Preasfintei Treimi”

„Biserică reprezintă cerul pe pământ”

Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului (sec. VIII)

„Biserica este anticameră a Împărăţiei cerurilor”

Sfântul Nicolae Cabasila (sec. XIV)

„Biserica este Laboratorul Învierii”

Sfântul Maxim Mărturisitorul (sec VII)

„Biserica este sădită în lume ca un paradis”

Sfântul Irineu de Lyon (sec. II)

„Biserica Ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii române şi unitatea etnică a poporului român”

Mihai Eminescu

„În Biserică se primeşte iertarea păcatelor, fericirea comuniunii omului cu Dumnezeu şi arvuna vieţii veșnice din Împărăţia cerurilor”

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

„În perioada regimului comunist-ateu visul construirii Catedralei Mântuirii Neamului a fost înmormântat în molozul bisericilor dărâmate de comunişti!”

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

„Catedrala Mântuirii Neamului, trebuie să se ridice cu ajutorul îmbelşugat al întregii ţări şi cu obolul darnic al fiecărui cetăţean şi fiu al Bisericii noastre strămoşeşti”

Ferdinand, primul rege al României Mari

„Catedrala Mântuirii Neamului trebuie să simbolizeze unitatea naţională şi spirituală a tuturor românilor, de acelaşi neam şi de aceeaşi credinţă!”

Miron Cristea – Primul Patriarh al României

„Suntem datori să ridicăm în Capitala tuturor Românilor… Biserica Mântuirii Neamului ca simbol al unităţii sufleteşti a întregului neam.”

Regele Ferdinand, 10 mai 1920, Your Content Goes Here

„Mihai Eminescu împreună cu Ioan Slavici a fost printre primii intelectuali români care au lansat şi susţinut ideea construirii unei Catedrale Naţionale, ca semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu după Războiul de Independenţă din anii 1877 – 1878, un edificiu bisericesc cu valoare de simbol naţional!”

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

„Construirea de biserici este datoria cea dintâi și cea mai mare. Și aceasta deoarece, oricâte alte construcţii am face în lumea aceasta, nici una nu are Sfințenia și Lucrarea Bisericii. Un oraş creștin fără biserici este un oraş fără lumină suficientă pentru suflet. De aceea, datoria noastră este de a zidi biserici în fiecare localitate creștină și de a forma preoți care să fie păstori de suflete pentru credincioși. Ce-ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Ce-i folosește lui dacă câștigă lumea aceasta, dar își pierde sufletul său? Aici este esențialul vieții pe pământ! Dacă nu avem biserică și nu avem preot, riscăm să ne pierdem sufletul. Degeaba construim altceva, dacă nu construim în primul rând casa pentru vindecarea sufletului de păcate, pentru luminarea lui…”

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Acasa2021-06-09T13:59:43+03:00

Necesitatea liturgică:

Numai cine slujeşte sau participă la momentele solemne liturgice şi la ceremoniile bisericeşti din actuala Catedrală patriarhală cunoaşte dificultăţile pe care le creează lipsa acută de spaţiu în desfăşurarea normală a slujbelor religioase. Actuala Catedrală patriarhală, construită la mijlocul secolului al XVII-lea (1656-1658), a fost iniţial biserică mănăstirească, devenită ulterior catedrală mitropolitană în anul 1668, iar din anul 1925, odată cu înfiinţarea Patriarhiei Române, ea serveşte în mod provizoriu drept Catedrală patriarhală până la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, aşa cum se menţionează în pisania scrisă deasupra uşii de intrare de patriarhul Miron Cristea, după lucrările de restaurare din anii 1932-1935. Toate catedralele mitropolitane din provinciile româneşti sunt cu mult mai încăpătoare decât actuala Catedrală patriarhală şi oferă clerului şi credincioşilor condiţii mai bune pentru desfăşurarea cultului.

Necesitatea publică

Potrivit Legii cultelor nr. 489/2006, cultele sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate publică (art. 8, alin. 1). În Catedrala Mântuirii Neamului vor fi organizate ceremonii religioase cu caracter public naţional, ca de exemplu pomenirea eroilor neamului românesc la sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua eroilor, (unul dintre hramurile viitoarei Catedrale patriarhale) şi a eroilor din Decembrie 1989 sau slujba de Te-Deum la Ziua Naţională 1 Decembrie. În acelaşi timp, în Catedrala Mântuirii Neamului se vor desfăşura alte ceremonii, aniversări sau comemorări cu caracter naţional şi internaţional, vor fi primiţi oaspeţii din străinătate şi vor fi organizate evenimente cu semnificaţie religioasă, congrese, conferinţe şi alte manifestări ale preoţilor şi tinerilor români din ţară şi străinătate. Utilitatea publică a viitoarei Catedrale patriarhale va fi evidenţiată şi de amenajarea spaţiului generos de aproape 6 hectare din jurul ei ca parc public, mărind suprafaţa spaţiilor verzi din Bucureşti.

Citește mai multe …

Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la atragerea şi justificarea fondurilor pentru finanţarea șantierului Catedralei Mântuirii Neamului, numită și Catedrala Națională, facem următoarele precizări:

1. Privitor la sursele de finanțare de la bugetul de stat și bugetele administrațiilor publice locale

Modalitatea de solicitare, acordare, folosire și justificare a sprijinului financiar oferit de autoritățile administrației publice centrale și locale este reglementată de prevederile următoarelor acte normative:

– O.U.G. nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

– Legea nr. 376/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase

– H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

– Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor religioase recunoscute din România

Aceste acte normative reglementează în detaliu întreaga procedură de întocmire a dosarului de solicitare, acordare, folosire și justificare a sprijinului financiar de către unitățile de cult beneficiare.

Citește mai multe …

– DATE CORECTE ȘI SEMNIFICATIVE –

Întrucât regii României Carol I şi Ferdinand au iniţiat şi susţinut proiectul construirii unei noi Catedrale în Bucureşti, publicăm astăzi, 10 mai 2016, Ziua Naţională a Regalităţii, date corecte şi semnificative privind Catedrala Mântuirii Neamului, care, în prezent, se află într-un stadiu avansat de realizare :

DATE GENERALE

Denumirea: CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI 

Amplasament – Calea 13 Septembrie, nr. 4-60, Sector 5, Bucureşti

Categoria de importanță – A (construcții de importanță națională)

Clasa de importanță – II

Gradul de rezistență la foc – conform P118/1999

DATE TEHNICE DESPRE AMPLASAMENT

Amplasament

Imobilul se află situat în Municipiul Bucureşti, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 4-60. Conform Planului Urbanistic General Bucureşti, terenul intravilan este situat în zona CA1, subzonă centrală cu clădiri de înălțime medie și mare în regim de construire continuu sau discontinuu.

Citește mai multe …

afis 2016

 

 

Donează acum 2€ prin SMS 

 

sms 8822

cost 2€ / SMS. Disponibil în reţelele Vodafone, DIGI (RCS & RDS), Telekom şi Orange* 

 

Perioada campaniei de donații prin SMS: 15.07.2020 – 15.07.2021

 

Suma alocată cauzei este de 2€. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Cosmote şi Orange, pentru cartelele preplaăite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului.

 

Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Donaţi până la 3,5% din impozit pentru Catedrala Naţională

catedrala nationalaPuteţi sprijini construirea Catedralei Naţionale prin direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat. Conform Codului Fiscal, orice contribuabil poate dispune direcţionarea a până la 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Completarea Formularului 230

Pentru direcţionareaa până la 3,5% din impozit către Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului se completează Formularul 230 (Vezi şi mai jos). Contribuabilul trebuie să completeze doar secţiunea DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI (Nume, prenume, CNP) şi să semneze în caseta: Semnătură contribuabil.

Formularul se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organismul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organismul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Pentru informaţii suplimentare puteţi utiliza numerele de telefon 021.406.82.79 şi 021.406.71.83 de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Termenul limită pentru depunerea formularelor este 25 mai 2021.

Până la 3,5% din impozit pentru Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Naţională)

Descarcă Formularul 230 în format WORD sau PDF. Pentru completarea documentului, urmaţi INSTRUCŢIUNILE. Pentru asistenţă telefonică, vă rugăm apelaţi la 0731.042.271.

Descarcă Formularul 230

Anunțuri privind demararea procedurilor de solicitare oferte și negociere competitivă

Licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica mozaic, a iconostasului Catedralei Mântuirii Neamului

Comisia de pictură bisericească şi Arhiepiscopia Bucureştilor anunţă organizarea licitaţiei pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica mozaic, a iconostasului Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti. Licitaţia va avea loc în data de 15 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul Comisiei de pictură bisericească, strada Maria Rosetti nr. 63, sector 2, Bucureşti. La licitaţie pot participa pictori bisericeşti autorizaţi de către Comisia de pictură bisericească, având categoria I sau [...]

6 ianuarie 2018|

Demararea procedurii de solicitare oferte și negociere competitivă privind semnarea contractului de achiziție, execuție și montaj invelitoare.

Patriarhia Română anunţă public demararea procedurii de solicitare oferte și negociere competitivă privind semnarea contractului de achiziție, execuție și montaj invelitoare pentru obiectivul Catedrala Mântuirii Neamului. Documentaţia necesară și informații suplimentare privind procedura le puteți obține de la Sectorul monumente și construcții bisericești – șantier Catedrala Mântuirii Neamului.

21 noiembrie 2017|

Procedură ofertare și negociere contract de achiziție și execuție lucrări instalații

Patriarhia Română anunţă public demararea procedurii de solicitare oferte și negociere competitivă privind semnarea contractului de achiziție și execuție lucrări instalații pentru obiectivul Catedrala Mântuirii Neamului și parcarea subterană. Documentaţia necesară și informații suplimentare privind procedura le puteți obține de la Sectorul monumente și construcții bisericești – șantier Catedrala Mântuirii Neamului.

16 octombrie 2015|

Patriarhia Română aduce mulțumiri următorilor sponsori și binefăcători
care au susținut realizarea proiectului Catedrala Națională

 

SC ACILA SRL, SC AGRISOL INTERNATIONAL RO SRL, SC AGRO DEVELOPMENT SRL,
ALPHA BANK ROMANIA SA, ARSEMA STUDIO SRL, SC CALOR SRL, CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI,
SC CLINICA POLISANO SRL, SC CONSTRUCTII CIVILE SI REABILITARI SRL, D&G GROUP SRL,
SC DACORA PRINT SRL, SC DOROED SRL, CMI DR. DUMITRESCU NOICA CORNELIA ANGELICA, EURO INSOL SPRL,
BANCA DE EXPORT – IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA, SC EXOTIC ARMONY SRL, SC EXPO TEST CONSTRUCT SRL,
ESRA SRL, SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, SC HIDROCONSTRUCTIA SA, HIDROELECTRICA SA,
SC MEDIA ADVERTISING SRL, ASOCIAȚIA NOCTILUCENT, SC ORIENT SRL,
CMI NEUROLOGIE DR. PINTILIE MARIANA CLAUDIA, SC MANEX SRL, SC REGENCY COMPANY SRL, SC ROMELECTRO SA,
REAL POKER SRL, FUNDAȚIA TRANSILVANIA CLUJ, SC VLAVIO SRL

Articole

Comunicate

Evenimente

Video